Nowe terminy wymiany kas w 2021 roku

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kasy fiskalne on-line - nowe terminy wymiany kas w 2021 roku

Ministerstwo Finansów za sprawą rozporządzenia z 10 czerwca 2020 roku w

sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) dokonało przesunięcia terminów instalacji kas fiskalnych on-line. W myśl rozporządzenia:

1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla:
- świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla,
- sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

2. Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla świadczenia usług:
- fryzjerskich,
- kosmetycznych,
- budowlanych,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawniczych,
- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Czas na wymianę kas fiskalnych w gastronomii i hotelarstwie tymczasowym tylko do 1 stycznia 2021 r.

Choć aktualna sytuacja firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej jest dramatyczna, Ministerstwo Finansów nadal nie wydało nowego rozporządzenia, które pozwalałoby przedsiębiorcom gastronomicznym i hotelarskim skorzystać z przesunięcia terminu instalacji kasy on-line na lipiec 2021 roku. Oznacza to, że restauracje i punkty noclegowe świadczące usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pomimo aktualnie bardzo cieżkiej sytuacji finansowej, muszą liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wymianą swoich kas fiskalnych, w terminie najpóźniej do końca roku.

Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie placówki gastronomiczne będą zobowiązane wymienić kasy fiskalne 1 stycznia 2021 roku. Obowiązek ten dotknie wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne. Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 10 stycznia 2020 r. (sygn.0113-KDIPT1-3401281520191JM) sprzedaż obwoźna nie jest aktualnie objęta obowiązkiem stosowania kas on-line.

Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i prawnicy z dłuższym terminem na wymianę kasy fiskalnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z przesunięcia terminu wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line skorzystać będą mogli w szczególności fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, a także przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane oraz usługi fitness (lecz wyłącznie w zakresie wstępu). W ich przypadku ostateczny termin instalacji kasy fiskalnej on-line przypadnie 1 lipca 2021 roku.

Kasa fiskalna on-line dla pozostałych przedsiębiorców najwcześniej w 2023 roku

Choć aktualnie nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla pozostałych przedsiębiorców, to i oni muszą liczyć się z konieczności wymiany swoich kas. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały wycofane ze sprzedaży w 2019 roku. W 2023 roku sprzedawane będą już wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line. Przedsiębiorcy rejestrujący transakcje na tradycyjnych kasach będą mogli to zatem robić wyłącznie do czasu ich wyeksploatowania.

Zwrot z US

Suma odliczana od podatku może stanowić do 90% ceny urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł (za każde nabywane do ewidencji sprzedaży urządzenie). Do uzyskania prawa do ulgi niezbędne będzie posiadanie potwierdzenia zakupu (faktura), potwierdzenia płatności (np. wykonania przelewu) oraz raport fiskalny miesięczny.

Jeśli zdecydujesz się na zakup kasy za 1299 zł netto, to po uzyskaniu zwrotu z US zapłacisz za nią jedynie 599 zł!