Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych z dnia 11-12-2012!!!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zobacz co zmieniło się od 01-01-2013!!!....

Zobacz pełną interpretację Rozporządzenia

 

Zobacz pełen tekst Rozporządzenia

 

W dzienniku Ustaw z dn. 11 grudnia 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Poz. 1382). Nowe rozporządzenie reguluje kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących na lata 2013 i 2014. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i spowoduje konieczność zakupienia kas rejestrujących poprzez znaczną liczbę podmiotów- w praktyce obowiązkowi tymi zostanie objętych wiele jednoosobowych mikrofirm, w szczególności cały bardzo drobny handel oraz szkoły nauki jazdy.

 

Najważniejsze informacje wynikające z rozporządzenia:

 

  1. Zmianie ulega limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego- został on obniżony do 20.000zł i tym samym zrównał się z limitem dla podatników rozpoczynających działalność.

  2. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowanych w trakcie roku podatkowego 2013 albo 2014, limit 20.000 zł będzie określony w proporcji do okresu prowadzenia działalności. Przykładem tego może być podmiot, który rozpocznie w 2013 r. sprzedaż na rzecz osób np. 1 lipca 2013 (czyli w połowie roku)- dla takiego podatnika limit zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących będzie wynosił w 2013 r. 10.000zł, a nie 20.000zł(czyli połowę).

  3. Podatnicy kontynuujący w 2012 r. działalność na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000 zł, choć zgodnie z obowiązującym do 31.12.2012 r. rozporządzeniem nie byliby zobowiązani do ewidencjonowania obrotu w 2013 r., będą zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania tej sprzedaży od 1 marca 2013r.

  4. Zakres podmiotowy zwolnień został określony w załączniku do rozporządzenia. Ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas nie będą już korzystać m.in. podatnicy świadczący usługi edukacyjne przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

  5. Podobnie ze zwolnienia nie będą korzystać podatnicy świadczący usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), oraz usługi szkół tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).

  6. Obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas objęto również dostawy gazu płynnego, a nie jak obecnie podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

  7. Termin rozpoczęci ewidencjonowania- jak wynika z &5 nowego rozporządzenia, utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20.000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Podatnicy którzy przekroczą limit 20.000 zł obrotu w 2012 r. oznacza to, że powinni rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na kasach nie później niż 1 marca 2013 r.

  8. Przepisy przejściowe- podatnicy, którzy w 2012 r. rozpoczęli dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w celu określenia limitu uprawniającego do korzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r. za pomocą kas rejestrujących, nie będą musieli stosować wyliczania obrotów na podstawie proporcji do okresu prowadzenia działalności. Obowiązywać ich będzie limit 20.000 zł w skali roku.

  9. Zmiany w prawie podatkowym na rok 2013 przywracają ponadto obowiązek przechowywania kopii dokumentów fiskalnych (paragonów) przez okres pieciu lat a nie przez okres dwóch lat jak było w przypadku paragonów wystawionych od lipca 2011 do końca 2012 r.

Obowiązek przechowywania kopii paragonów przez okres 5lat jest ponownie bardzo istotnym argumentem dla podatnika przemawiającym za wyborem urządzenia fiskalnego z elektroniczna kopią.

Wśród podatników obowiązanych do ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych od 1 marca 2013 r. największą jednolitą nowa grupą, która straciła zwolnienie przedmiotowe są Szkoły nauki Jazdy. Ponadto wśród tracących zwolnienie podmiotowe (ze względu na obrót) znajdzie się ponownie wielu podatników fiskalizowanych w poprzednich latach, takich jak lekarze, gabinety fryzjerskie, itp.

Podatnicy, którzy korzystać będą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 1 stycznia 2013 r. , jednak na podstawie nowych regulacji nie będą mieli prawa do dalszego korzystanie ze zwolnienia na podstawie &2 i &3 nowego rozporządzenia, zobowiązani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.

 

Zobacz pełną interpretację Rozporządzenia

 

Zobacz pełen tekst Rozporządzenia